» » Жалағашкентіндежайылымдардыбасқаружәнеолардыпайдаланужөніндегі2020-2021 жылдарға арналған жоспар.

Жалағашкентіндежайылымдардыбасқаружәнеолардыпайдаланужөніндегі2020-2021 жылдарға арналған жоспар.

Жалағаш аудандық
мәслихатының 2020 жылғы «__»
наурыздағы № ___ шешіміне
15-қосымша

Жалағашкентіндежайылымдардыбасқаружәнеолардыпайдаланужөніндегі2020-2021 жылдарға арналған жоспар.

Осы, Жалағаш кентінде жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспар (бұдан әрі жоспар), Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2017 жылғы 20 ақпандағы «Жайылымдар туралы» Заңдарына, ҚазақстанРеспубликасы Премьер-Министрінің орынбасарыҚазақстанРеспубликасыныңАуылшаруашылығыминистрінің 2017 жылдың 24 сәуірдегі № 173 «Жайылымдарды ұтымды пайдалану қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына (Нормативті құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15090 болып тіркелген), Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің 14 сәуірдегі № 3-3/332 «Жайлымдардың жалпы алаңына жүктеменің рұқсат етілген шекті нормасын бекіту туралы» бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11064 болып тіркелген) сәйкес әзірленді.
Жоспар жайылымдарды ұтымды пайдалану, азыққа қажеттілікті тұрақты қамтамасыз ету және жайылымдардың тозуын болдырмау мақсатында қабылданады.
Жоспар құрамында:
1) жайылым айналымдарының қолайлы схемалары 1-қосымша;
2)жайылымдардың, оның ішінде маусымдық, жайылымдық инфрақұрылым объектілерінің сыртқы және ішкі шекаралары мен алаңдары белгіленген карта 2-қосымша;
3) жайылым пайдаланушылардың су тұтыну нормасына сәйкес жасалған су көздеріне (көлдерге, өзендерге, тоғандарға, апандарға, суару немесе суландыру арналарына, құбырлы немесе шахта құдықтарына) қол жеткізу схемасы 3-қосымша;
4) ауыл шаруашылығы жануарларын жаю мен жүріп-тұрудың маусымдық бағыттарын белгілейтін жайылымдарды пайдалану жөніндегі күнтізбелік кесте 4 қосымша.
Жоспар ветеринариялық-санитариялық объектілер туралы мәліметтерді, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басының саны туралы деректерді, олардың иелерін көрсете отырып қабылданды, және (немесе) заңды тұлғалар ұсынған өзге де деректер туралы мәліметтерді, ауыл шаруашылығы жануарларының түрлері мен жыныстық-жас топтары бойынша қалыптастырылған табындардың, отарлардың, табындардың саны туралы деректерді, шалғайдағы жайылымдарда жаю үшін ауыл шаруашылығы жануарларының мал басын қалыптастыру туралы мәліметтерді, мәдени және аридті жайылымдарда ауыл шаруашылығы жануарларын жаю ерекшеліктері туралы мәліметтерді, малды айдауға арналған сервитуттар туралы мәліметтерді және мемлекеттік органдар, жеке және (немесе) заңды тұлғалар берген.
Жалағаш кенті аумағының жалпы көлемі 2100 гектар;
оның ішінде жайылымы – 859 га;
басқа алқабы  – 1241 га;
Табиғи жағдайлар бойынша Жалағаш кентінің аумағы дала аймағының шегінде және агроклиматтық көрсеткіштері: қысы күрт континентальды, ауа райы құбылмалы, жауын-шашын нормаға сәйкес, көктем ерте шығады, жазы ыстық, күзі салқын, ұзақ.
Топырақ негізінен сұр қоңыр.
2020 жылдың 01 қаңтарына жүргізілген ауыл шаруашылығы малдарының санағы бойынша Жалағаш кентінде (халықтың жеке ауласы) 5944 бас МІҚ, 5866 бас уақ мал, 3599 бас жылқы, 31 бас түйе және 273 шошқа, 2022 құс тіркелген.
Жалағаш кенті бойыншаауылшаруашылығымалдарынқамтамасызетуүшінбарлығы 859 гектар жайылымдықжерлер бар. Жалағаш кентінде мал айдауғаарналғансервитуттарорнатылмаған.
Жоғарыдабаяндалғанныңнегізінде,ҚазақстанРеспубликасының«Жайылымдартуралы»Заңының15 бабынасәйкесжергіліктіхалықтыңмұқтаждығыүшін Жалағаш кентіндеауылшаруашылығыжануарларыныңаналық (сауын) мал басынұстау, көбейту бойынша жер көлемі, қажеттілік жоқ.

Жалағаш кенті бойынша елді мекендер бөлінісінде
ІҚМ аналық (сауын)мал басын орналастыру үшін жайылымдарды бөлу жөніндегі мәліметтер

№ 2 кесте
Елді мекені
Жайылым алаңы, (га)
Сауын сиырлардың болуы (бас)
Жайылымға қажеттілік нормасы 1 бас, (га)
Жайылымдардың қажеттілігі, (га)
Жайылымдармен қамтамасыз етілмеген (га)
Қажеттіліктің қамтамасыз етілуі,  %
Артықшылық, (га)
1
Жалағаш кенті
859
1434
16,0
22944
22085
4,0
-22085

Барлығы
859
1434
16,0
22944
22085
4,0
-22085
Жалағаш кенті аумағындағы кент тұрғындарының үй іргелік ауыл шаруашылығы малдарының жайылыммен қамтамасыз етілуі.
№ 3 кесте
Елді мекен атауы
Жайылым алаңы, (га)
Түрлері бойынша малдың болуы, (бас)
Жайылымға қажеттілік нормасы 1 бас, (га)
Жайылымдардың қажеттілігі, (га)
Артық жайы
лым
дар, (га) +,-
МІҚ
ҰҚМ
Жылқы
Түйе
МІҚ
ҰҚМ
Жылқы
Түйе
МІҚ
ҰҚМ
Жылқы
Түйе
Жиыны
(га)
1
Жалағаш кенті
859
5944
5866
3599
31
16,0
3,0
18,0
22,0
95104
17598
64782
682
178166
-177307
ТҮСІНІКТЕМЕ:Жалағаш кенті бойынша жалпы жер көлемі – 2100 га.
Оның ішінде: жайылым-859 га,  басқада алқап-1241 га.
Кент тұрғындарыныңүй іргелік  малдарын жайылыммен  қамтамасыз етілуіне 177307 гектар жер жетіспейді.
Жалағаш кентіндегі ветеринариялық – санитариялық объектілер туралы мәліметтер
                                                                                                                                                                                 4-кесте
Ауыл округі атауы
Мал дәрігерлік пункті
Мал тоғыту орындары
Қашырым пункті
Мал көмінділері
1
Жалағаш кенті
1
1
1
1
Жалағаш кентінде жайылымдарды
 басқару және оларды пайдалану жөніндегі
 2020-2021 жылдарға арналған жоспарға
1 – қосымша
Жайылым айналымдарының қолайлы схемалары
Жалағаш кенті үшін қолайлы жайылым айналымдарының схемасы
Жылдар
І-тоқсан
ІІ-тоқсан
ІІІ-тоқсан
ІV-тоқсан
2020
Қысқы-көктемгімаусым
Көктемгі-жазғы маусым
Жазғы- күзгі маусым
Күзгі -қысқы маусым
2021
Қысқы-көктемгімаусым
Көктемгі-жазғы маусым
Жазғы- күзгі маусым
Күзгі -қысқы маусым

Жалағаш кентінде жайылымдарды
 басқару және оларды пайдалану жөніндегі
 2020-2021 жылдарға арналған жоспарға
2 – қосымша
Жайылымдардың сыртқы және ішкі шекаралары мен алаңдары көрсетілген карта, оның ішінде маусымдық, жайылымдық инфрақұрылым объектілері

Жалағаш кентінде жайылымдарды
 басқару және оларды пайдалану жөніндегі
 2020-2021 жылдарға арналған жоспарға
3 – қосымша

Жайылым пайдаланушылардың су тұтыну нормасына сәйкес жасалған су көздеріне (көлдерге, өзендерге, тоғандарға, апандарға, суару немесе суландыру арналарына, құбырлы немесе шахта құдықтарына) қол жеткізу схемасы

Бір ауыл шаруашылығы жануарына су тұтынудың орташа тәуліктік нормасы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 173 бұйрығымен бекітілген жайылымдарды ұтымды пайдалану қағидаларының 9-тармағына сәйкес айқындалады.
Жалағаш кентінің аумағында «Сырдария» өзені, «Айтек» каналы, «Қисық арық» каналдары өтеді.Кент орталығында кент тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 10 жер асты скважинасы бар. Мал өсірумен айналысып отырған шаруашылықтар осы су көздерін пайдаланады.
Жалағаш кентінде жайылымдарды
 басқару және оларды пайдалану жөніндегі
 2020-2021 жылдарға арналған жоспарға

4 – қосымша

Ауыл шаруашылығы жануарларын жаю мен қозғалудың маусымдық бағыттарын белгілейтін жайылымдарды пайдалану жөніндегі күнтізбелік кесте

Ауылдық округ атауы
2020 жыл (тоқсан бойынша)
2021 жыл (тоқсан бойынша)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Жалағаш кенті
ҚКМ
КЖМ
ЖКМ
КҚМ
ҚКМ
КЖМ
ЖКМ
КҚМ
Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы:
ҚКМ- қысқы –көктемгі маусым
КЖМ –көктемгі-жазғы маусым;
ЖКМ – жазғы-күзгі маусым;
КҚМ  – күзгі - қысқы маусым;

20 ақпан 2020 ж. 198 0

PDF нұсқалар мұрағаты

№41 (9620)

02 маусым 2020 ж.

№40 (9619)

30 мамыр 2020 ж.

№39 (9618)

26 мамыр 2020 ж.

Хабарландыру

ЖҰРТШЫЛЫҚ НАЗАРЫНА!

01 маусым 2020 ж. 67

Жаңалықтар мұрағаты

«    Маусым 2020    »
ДсСсСрБсЖмСбЖс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930