Жалағаш аудандық «Жалағаш жаршысы» газетінің сайты

28°C

, Жексенбі, 21 шiлде, 21:14

Бюджет мақсатты игерілуі тиіс

14.11.2023

338

0

Аудан соңғы жылдары әлеуметтік-экономикалық дамуда ілгерілей бастады. Негізгі капиталға салынған инвестициялар, құрылыс жұмыстарының көлемі, аудан бюджетінің орындалуы, егістік алқаптарда атқарылған жұмыстар, жылыжай, мал шаруашылығындағы жетістік биыл сайланған мәслихат депутаттары мен жергілікті атқарушы биліктің өзара бірлесіп, белсенді еңбек еткенінің нәтижесі болса керек.

Шыны керек, БАҚ өкілдері ел игілігі үшін жүзеге асып жатқан жобалармен, жалпы жергілікті халықтың әл-ауқатын кө­теруге бағытталған жұмыстармен мәс­­лихат депуттатырының сессия­ отырысында та­ныс болатыны рас. Күні кеше аудан әкімдігінің мә­жіліс за­лында өткен аудандық мәс­лихаттың кезектен тыс сессиясында түйіні тар­қа­тылуы тиіс бірқатар мә­селе талқыланп, оң ше­шімін тапты деуге болады.

Сессияға аудан әкімі Ардақ Ибраимов, аудандық мәслихат де­пу­­тат­тары, кент және ауыл әкім­дері, бө­лім бас­шылары қатысты. Жиынға ау­дан­дық мәслихат төрағасы Өмірзақ Елеу­сінов тө­рағалық етті. Күн тәртібінде аудан бойын­ша атқарылуы тиіс бірқатар жұмыс қаралды.

2023-2025 жылдарға арналған ау­­дан­дық бюджет туралы аудандық мәс­­ли­хаттың 2022 жылғы 23 жел­тоқ­сандағы №30-2 шешіміне өзге­ріс­тер мен то­лық­тырулар енгізу ту­ралы ау­дандық эко­номика және қаржы бө­лі­мінің басшысы Жұпар Байма­ханова баяндады. Оның сөзіне сүйенсек, ау­дан­дық бюджеттің бюджеттік бағдар­лама әкімшілерінен 57193,5 мың теңге қысқартылып, бірқатар бюджеттік бағ­дарламаға бағыттау жобаланған. Мә­­селен, аудан мәслихатының және ау­­дан әкімінің қызметін қамтамасыз ету және тиімділігін арттыру жөніндегі қыз­­меттерге, сондай-ақ инженерлік-ком­му­никациялық инфрақұрылымды жо­ба­­лау, коммуналдық шаруа­шылы­ғын да­­мыту бюджеттік бағдарла­ма­ларына, жұ­мыспен қамту және әлеу­меттік бағ­дар­ламалар бойынша бағытталған.

Келесі мәселеде 2023-2025 жыл­дар­ға арналған кент және ауылдық округ­тердің бюджеті туралы ау­дандық мәслихаттың 2022 жылғы 27 жел­­тоқ­сан­дағы шешімдеріне өзге­ріс­тер ен­гі­зу талқыланды.

– Биыл кент, ауылдық округтер бюджетінің нақтыланған көлемі 3 324 275,1 мың теңгені құрады. Оның ішінде кент, ауылдық округтердің өз кірістері 179 933,6 мың, бағытталған субвенция көлемі 1 593 570 мың, жоғары тұрған органдардан бөлінген нысаналы трансферттер 1 550 771,5 мың теңге болды. Аудандық бюджет есебінен кент көшелеріне 2 бағдаршам орнатуға бөлінген қар­жыға 3 рет мемлекеттік са­тып алу конкурсы жарияланып, мерді­гердің анықталмауынан тиісті қаражат қысқартылатын болады, – деді ау­дан­дық экономика және қаржы бөлімінің бас­шысы.

Сонымен қатар дербес бюджет тү­сімдеріне жыл соңына дейін талдау жасалып, талдау нәтижесінде төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығынан, жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдерден 14,8 млн теңге түскен, бірақ түсімдер жоспарына болжамдалмаған. Алайда түсімдер жос­парын 14,5 млн теңгеге ұл­­ғай­тылып, сәйкесінше аппараттың ағым­­дағы шығындарына еңбекақы тө­лем­­деріне, іс-сапар шығындарына, көше жарықтарының төлемдеріне ба­­ғыт­­­талатын болады. Дербес бюд­жет­тің бюджеттік бағдарлама әкім­шілерінен үнемделген 13,1 млн теңге қыс­қар­­ты­лып, сәйкесінше бюджеттік бағ­дар­лама әкімшілерінің ағымдағы шығын­да­рына, яғни мерекелік іс-ша­ра­ларға, биль­борд­тар, қызметтік ав­то­­көлікке қосалқы бөл­шектер алуға, көше жарықтарының төлемдеріне қайта бағытталады.

Үшінші мәселе, нақтырақ айтсақ, аудан бойынша шетелдіктер үшін 2023 жылға арналған туристік жарна мөл­шер­лемелерін бекіту туралы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 3 ма­мыр­дағы №2-3 шешімінің күші мәслихат де­пу­таттарының келісімімен жойылды деп танылды. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтіз­белік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік ден­саулық сақтау, әлеуметтік қамсыздан­дыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының ма­ман­­да­рына бюджет қаражаты есе­бінен комму­налдық көрсетілетін қыз­мет­терге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көр­сету тәртібі мен мөл­шерін бекіту ту­ралы аудандық мәс­ли­хатының 2019 жылғы 21 қазандағы №46-2 шешіміне өзгерістер енгізу ту­ралы аудандық жұмыспен қамту және әлеу­меттік бағдарламалар бөлімінің бас­шысы Қанат Бөлембаев хабарлама жасады.

Баяндамаға назар аударсақ, жоға­рыда аталған ұйымдардың маманда­рына бюджет қаражаты есебiнен ком­муналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша міндетті түрде әлеуметтік қолдау көр­сетіледі. Әлеуметтік қол­дауды тағайын­дауды уәкілетті орган аудандық жұ­­­мыспен қамту және әлеуметтік бағ­дар­ламалар бөлімі жүзеге асырады. Әлеу­меттік қолдау екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының тиісті түрлеріне лицензиялары бар ұйымдар арқылы мамандардың есеп шоттарына ау­дару жолымен жүзеге асырылады. Ма­мандарға әлеуметтік қолдау жы­лына бір рет бюджет қаражаты есебінен 4 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көрсетіледі.

Мәслихат депутаттары келесі мә­­селе бойынша, яғни 2023 жылға кондо­миниум объектісін басқаруға және кон­доминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп ұстауға арналған шығыс­тардың ең төмен мөлшерінің бір шаршы метрі үшін айына 7,19 теңге көлемінде бекітті.

Аудан әкімдігі жанындағы терро­ризмге қарсы комиссиясының дербес құ­рамын бекіту туралы аудандық мәс­­­­лихаттың 2018 жылғы 13 шіл­дедегі №25-2 шешіміне мынадай өз­ге­­ріс­тер жасалды. Комиссияның дер­бес құра­мына аудан әкімі Ардақ Әбді­­ғап­парұлы, аудандық төтенше жағ­­дайлар бөлімінің бастығы Еркін На­зар­құлов енгізілді. Ал комиссияның дербес құрамынан Асқарбек Есжанов шығарылды.

Мұнан басқа сессияның күн тәртібі аясында аудандық қоғамдық кеңестің құрамы өзгерді. Нақтырақ айтсақ, қо­ғамдық кеңес құрамына «Дөйт» шаруа қожалығының төрағасы Шәкизада Мұс­тафа енгізілді. Сонымен қатар ау­дандық мәслихаттың 2022 жылғы 4 ақпандағы №14-21 «Жалағаш ау­дандық мәслихат ап­параты» мем­ле­кеттік мекемесінің штат­тық саны мен құрылымын бекіту ту­ралы» ше­шімінде өзгерістер орын алды.

Осылайша аудандық мәслихат оты­рысының күн тәртібіне ұсынылған бар­лық мәселе мәслихат депу­тат­­тары тарапынан егжей-тег­жейлі тал­қы­­ланып, тиісті шешімдер қабыл­данды.

Сессия соңында аудан әкімі Ардақ Ибраимов сөз алып, биыл 10 айда жоспарланған ауданның әлеу­меттік-экономикалық даму көр­сеткіш­те­рінің орындалуында оң ди­намика қалыптасқанын жеткізді.

– Биыл аудан бюджеті 9 млрд 252 млн теңге көлемінде бе­кі­тілсе, жыл көлемінде бюджет нақ­тылауымен 10 млрд 876 млн теңгеге жетіп, 1 млрд 624 млн теңгеге ұлғайды. Бұл – жоғары тұрған бюджеттерден бөлін­ген ныса­налы ағымдағы даму транс­ферт­тері. Өздеріңізге белгілі биыл аудан кө­ле­мінде 5,7 млрд теңгені құрайтын 40 жоба іске асырылуда. Сонымен қа­тар 24 нысанның жоба-сметалық құжа­тын әзірлеуге 134,8 млн теңге қаржы бө­лінді. Алдағы жылдарға аудан көле­мінде жүзеге асыру жоспарланған жалпы құны 19,2 млрд теңгені құ­рай­тын 50 нысанның жоба-сметалық құ­­­жат­­тары тиісті орталық және об­лыс­тық бағ­дарлама әкімшілеріне қар­жы­ланды­руға ұсы­нылды.
Бүгінде аудан бюд­жетінің нақ­тылануында мекеме­лер­дің жыл аяғына дейінгі қажетті ағым­дағы шығындарын толықтай жа­буға қа­жет­ті қаржысын бағыттап бер­дік. Ау­даны­мыздың келешегі, елді мекен­дер­дегі эко­номикалық жағдай мен халықтың әлеуметтік тұрмысын одан әрі жақ­сарту бағытындағы жұмыстарды бірлесе ат­қарып, елдің талап-тілегін орындауға бар­лық күш-жігерімізді жұмсаймыз деп есептеймін. Аудан дамуында шешілуі тиіс мәселелерді өздеріңізбен бірлесе отырып, кезең-кезеңімен шешетін бола­мыз, – деді аудан әкімі Ардақ Ибраимов.

Жандос ЖАЗКЕН

Пікірлер жоқ. Бірінші болыңыз!

Пікір жазыңыз

Тағы да оқыңыз: